โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ตาม พรบ การศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.22 KB
Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.74 KB