โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.39 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายงบประมาณ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.42 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายงบประมาณ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.15 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายงบประมาณ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.98 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายงบประมาณ 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.44 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายงบประมาณ 5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.31 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายงบประมาณ 6   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.32 KB