โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.43 KB