โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.82 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.45 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.3 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.1 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.32 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.35 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.36 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.83 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.98 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.69 KB