โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.86 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.63 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.18 KB