โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.75 KB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB