โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.71 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 831.05 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.94 KB