โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document ผลการดำเนินงานโครงกาโรงเรียนสุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.05 KB