โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.2 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.19 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.12 KB