โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document การนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปปฏิบัติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 610.16 KB
Adobe Acrobat Document ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.11 KB