โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.57 KB