โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 22) 23 มี.ค. 66
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สอิ้ง เกตุพิจิตร (อ่าน 52) 23 มี.ค. 66
พูดคุย ติดตามนักเรียนขาดเรียนตามนโยบายโครงการ พาน้องกลับมาเรียน ของ ศธ. (อ่าน 19) 23 มี.ค. 66
การนิเทศ การนำหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ในรูปแบบ Online (อ่าน 21) 23 มี.ค. 66
ชมรม ผกท. มทบ. 310 มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวธัญพร แตงบุญรอด (อ่าน 22) 23 มี.ค. 66
ประชุมวางแผน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 19) 23 มี.ค. 66
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาตเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 23 มี.ค. 66
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 23 มี.ค. 66
กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวังประจบวิทยาคม 31ปี (อ่าน 25) 23 มี.ค. 66
โรงเรียนวังประจบวิทยาคมได้รับรางวัล ระดับดี อันดับ 1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" (อ่าน 22) 23 มี.ค. 66
เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE Smart U & Smart Gen มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน 11) 23 มี.ค. 66
นิเทศห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 23 มี.ค. 66
อบรมขยายผลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ตามโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (อ่าน 14) 23 มี.ค. 66
เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 13) 23 มี.ค. 66
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 12) 23 มี.ค. 66
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 76) 30 ม.ค. 66
กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย (อ่าน 76) 30 ม.ค. 66
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล (อ่าน 81) 30 ม.ค. 66
จัดทำบันทึกข้อตกลง การสวมหมวกนิรภัย 100% (อ่าน 111) 30 ม.ค. 66
อบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายจราจร ให้แก่นักเรียน (อ่าน 77) 30 ม.ค. 66
เข้าอบรม (อ่าน 79) 30 ม.ค. 66
เตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลวังประจบ (อ่าน 75) 30 ม.ค. 66
AP HONDA ให้ความรู้ เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง (อ่าน 76) 30 ม.ค. 66
มอบเกียรติบัตรประกวดแต่งคำขวัญรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกในโรงเรียน (อ่าน 71) 30 ม.ค. 66
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิตัล หลักสูตร (อ่าน 81) 30 ม.ค. 66
มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2566 แก่คณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 31) 30 ม.ค. 66
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 28) 30 ม.ค. 66
ร่วมพิธีฌาปนากิจศพอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านใหม่เด่นไม้ซุง (อ่าน 32) 30 ม.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกลประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 34) 30 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 36) 30 ม.ค. 66
ออกตรวจจุดเสี่ยงร่วมกับพนังงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (อ่าน 36) 30 ม.ค. 66
การนิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 37) 30 ม.ค. 66
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 135) 08 ธ.ค. 65
สถานีตำรวจภูธรวังประจบให้ความรู้เกี่้ยวกับการพนันในสถานศึกษา (อ่าน 123) 28 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านวังประจบ (อ่าน 125) 28 พ.ย. 65
พิธีเปิดการทดลองใช้สนาม (อ่าน 128) 28 พ.ย. 65
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 129) 28 พ.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อ่าน 147) 28 พ.ย. 65
การประชุมท้องที่ ถิ่นสัญจร (อ่าน 139) 28 พ.ย. 65
โรงเรียนวังประจบวิทยาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู (อ่าน 192) 08 ต.ค. 65
โรงเรียนวังประจบวิทยาคมร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (อ่าน 188) 08 ต.ค. 65
ประชุมครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคม ครั้งที่ 4 (อ่าน 198) 08 ต.ค. 65
โรงเรียนวังประจบยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 184) 03 ต.ค. 65
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังประจบวิทยาคม (อ่าน 163) 03 ต.ค. 65
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (อ่าน 163) 03 ต.ค. 65
ร่วมงานมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ (อ่าน 164) 03 ต.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ (อ่าน 159) 03 ต.ค. 65
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (อ่าน 170) 03 ต.ค. 65
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก (อ่าน 174) 24 ก.ย. 65
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังประจบวิทยาคม (อ่าน 146) 24 ก.ย. 65