โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,10:51   อ่าน 33 ครั้ง