โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่การจัดการค่ากลางกับการพัฒนาแผนงาน โครงการสุขภาพ ภายใต้โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังประจบ
เมื่อวันที่ 5 -  6 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวณัฐชยา ไชยนวล ครูแนะแนว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่การจัดการค่ากลางกับการพัฒนาแผนงาน โครงการสุขภาพ ภายใต้โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังประจบ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการสุขภาพที่สำคัญ  อันส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมตากอันดามัน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,23:17   อ่าน 47 ครั้ง