โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการ เครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพการศึกษา
     เมื่อวันที่  7 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวฐิตินัฏฐ์ บุญมาก หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาววีรยา วันสอน ครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคม เข้าร่วมประชุม เรื่อง การกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการ เครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:06   อ่าน 44 ครั้ง