โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : Young Reporter)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวณัฐชยา ไชยนวล และนักเรียนโรงเรียนวังประจบวิทยาคม เข้าร่วมอบรม โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : Young Reporter) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้เป็นส่วนหนี่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดีต่อการต้านยาเสพติด เป็นพลเมืองดีที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ บ้านพักเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,20:33   อ่าน 18 ครั้ง