โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดตาก
      เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวมธุรส ฟักทองอยู่ ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวเข้มแข็งให้สอดคล้องกับบริบทตามกรอบแนวทางและภารกิจหลักของศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,20:34   อ่าน 16 ครั้ง