โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบหมายให้ คณะครูผู้แทน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,20:35   อ่าน 17 ครั้ง