โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
การเข้าร่วมค่าย IYF 167 1 นายจิรวัฒน์ นามสุวรรณ 14 ก.ย. 2565,07:35
การย้ายสถานศึกษา 169 1 เม รี 13 ก.ย. 2565,19:25